0

เกี่ยวกับเรา


 ซื่อสัตย์ จริงใจ ในอาชีพ ลูกความเข้าถึงได้ ทุกขั้นตอน 

ทนายชนะพันธุ์ เที่ยมพันธ์ (ทนายเบิ้ล)

 
 ประวัติการศึกษา 

 - จบบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม  ( ป.ตรี )

 - จบนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ( ป.ตรี )

 - จบนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยารังสิต ( ป.โท )