สำนักงานกฎหมาย ทนายความ ชนะพันธุ์ เทียมพันธ์ และเพื่อน

0
หนังสือรับรอง [certificate]
เบอร์โทร : 089-799-9545 , 083-306-9922

อี-เมล : chanaphan_46@hotmail.com

รับว่าความทั่วราชอาณาจักร และ Notary Public 

รับปรึกษาปัญหากฎหมาย(คดีต่างๆ) 

จัดทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ-พินัยกรรมเจรจาไกล่เกลี่ย

ประนอมหนี้ ติดตามหนี้สิน  สืบทรัพย์  บังคับคดี


สวมสิทธิ์ตามคำพิพากษา ตัวแทนประสานงานต่างๆ

ด้านกฎหมาย ฯลฯ
   

 

“ซื่อสัตย์ จริงใจ ในอาชีพ ลูกความเข้าถึงได้ ทุกขั้นตอน”